Ellertsiderne

De generelle dele af Ellertsiderne vil efterhånden overgå til www.ellert.info så kun materiale om mine egne ellerter (+ kommentarer og diagrammer, der ikke har almen interesse) bliver tilbage.